maxon privacyverklaring

Meest recente actualisering van september 2021

 

Wij danken u voor uw interesse in maxon en voor uw bezoek aan een van de websites van de maxon-groep en/of een van haar dochterondernemingen. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

1. maxon respecteert uw privacy 

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van uw bedrijfsgegevens zijn voor ons een belangrijk aandachtspunt, waarmee wij in onze bedrijfsprocessen rekening houden. Persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan ons online aanbod worden verzameld, verwerken wij op een vertrouwelijke manier en uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons ondernemingsbeleid.

Op de verwerking van gegevens van bezoekers uit Zwitserland en uit landen buiten de EU is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing, te weten de Zwitserse federale wet op de gegevensbescherming (DSG, SR 235.1), alsmede de bijbehorende verordening bij de federale wet op de gegevensbescherming (SR 235.11). De algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is niet van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk in deze privacyverklaring is bepaald of de AVG op grond van bijzondere omstandigheden ook dwingend van toepassing zou zijn op gegevens van bezoekers uit Zwitserland of landen buiten de EU.

 

Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, AVG) is aanvullend van toepassing op de verwerking van gegevens van bezoekers uit het EU-gebied.

 

2. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, uw persoonsgegevens of de gegevensbeveiliging bij maxon, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 

maxon international ag
Functionaris voor gegevensbescherming: r
Brünigstrasse 220
6072 Sachseln
Zwitserland
Telefoon: +41 (0)41 666 15 00
E-mail: privacy@maxongroup.com

 

3. Doel van de websites

De websites bevatten informatie over maxon
De websites geven algemene informatie over maxon, de producten, oplossingen en diensten van maxon alsmede over carrièremogelijkheden. Ook worden maxon-producten te koop aangeboden via een onlineshop.

Op sommige websites staan speciale formulieren die geïnteresseerde bezoekers van de website kunnen gebruiken om meer informatie aan te vragen over de producten en diensten van maxon.

Informatie in verband met het maxon sollicitatieportaal wordt daar afzonderlijk verstrekt, alvorens men zich registreert. Nadere informatie is beschikbaar op de sollicitatieportalen van de afzonderlijke vestigingen.

 

4. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Categorieën verwerkte gegevens
Communicatiegegevens (bv. naam, telefoonnummer, e-mailadressen, adres, IP-adres), kredietkaartgegevens en bankgegevens, alsook loopbaangegevens worden verwerkt.

Beginselen
Tot de persoonsgegevens behoort alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen, waarin de identiteit van een persoon tot uitdrukking komt.

 

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij (en, in voorkomend geval, andere bedrijven van de maxon-groep, zie paragraaf 8) en door ons gemachtigde dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Doel  Categorieën persoonsgegevens Categorieën ontvangers van persoonsgegevens Rechtsgrond
Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief

Met de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen wij u nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer Externe dienstverleners (orderverwerking) Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om onze nieuwsbrieven te ontvangen. De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien deze informatie nodig is om u onze nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden.
Wanneer u ons een contactverzoek stuurt

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat uw verzoek te verwerken en u ons antwoord toe te zenden.

Aanhef, voor- en achternaam, academische titel, bedrijfsnaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer, aard van de aanvraag

Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, want die informatie is noodzakelijk om uw verzoek te behandelen en er passend op te reageren en het is in ons gerechtvaardigd belang om het verzoek te laten afhandelen door de onderneming binnen de maxon-groep die daarvoor het meest geschikt is.
Wanneer u een account aanmaakt op onze websites

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, stellen ons in staat om voor u een account op onze sites aan te maken en te beheren.
Aanhef, voor- en achternaam, academische titel, bedrijfsnaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien deze informatie noodzakelijk is om uw account op uw verzoek te beheren en te onderhouden en het is in ons gerechtvaardigd belang om uw verzoeken te laten ver door de onderneming binnen de maxon-groep die daarvoor het meest geschikt is. U kunt uw account te allen tijde sluiten.p>

Als u solliciteert naar een baan

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat uw sollicitaties te verwerken.

Nadere informatie is beschikbaar op de sollicitatieportalen van de afzonderlijke vestigingen.
 
Aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer, uw schriftelijke sollicitatie, curriculum vitae alsmede getuigschriften/certificaten, rekeninggegevens Externe dienstverleners (orderverwerking) Wij verwerken uw gegevens in het kader van de voorbereiding of sluiting van een arbeidsovereenkomst. Wij doen dit op basis van de stappen die nodig zijn voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Wanneer u zich inschrijft bij JobAbo

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat om contact met u op te nemen zodra er bij de maxon-groep een voor u interessante vacature is.
 
E-mailadres Externe dienstverleners (orderverwerking) De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, aangezien deze informatie nodig is om zoals u wenst uw aanvraag te behandelen en een passende reactie te geven.

Wanneer u deelneemt aan klantenenquêtes

De persoonsgegevens die wij verzamelen, stellen ons in staat uw feedback over onze producten en diensten te verkrijgen, deze te evalueren, te analyseren en te verbeteren en onze medewerkers op te leiden.
Aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw feedback over onze producten en diensten. Externe dienstverleners (orderverwerking) Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig en dient onze gerechtvaardigde belangen, aangezien deze informatie nodig is om onze zakelijke relatie te beheren en onze producten en diensten te verbeteren en het is in ons gerechtvaardigd belang om uw feedback te laten verwerken door de onderneming binnen de maxon-groep die daarvoor het meest geschikt is .
 

Wanneer wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruiken

De persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken, stellen ons in staat u per telefoon, e-mail of op andere wijze aanbiedingen voor onze producten en diensten toe te zenden, alsmede informatie over aanverwante activiteiten, bijvoorbeeld uitnodigingen voor evenementen.
 
Aanhef, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, vestigingsadres, e-mailadres, telefoonnummer, in voorkomend geval verdere voor marketingdoeleinden benodigde gegevens. Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, omdat deze informatie nodig is om u aanbiedingen te kunnen doen over onze producten, waarmee wij onze gerechtvaardigde belangen van bedrijfsvoering en klantenservice dienen, alsmede ons gerechtvaardigde belang om uw feedback te laten verwerken door de onderneming binnen de maxon-groep die daarvoor het meest geschikt is.

Wanneer u producten bestelt via de online winkel

De persoonsgegevens die wij verzamelen of verwerken, stellen ons in staat uw bestelling van onze producten en diensten naar uw tevredenheid te verwerken.
Aanhef, voor- en achternaam, geboortedatum, academische titel, adres, land, e-mailadres, kredietkaartgegevens, bankgegevens. Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig en dient ter uitvoering van een overeenkomst. Bovendien dient de verwerking onze gerechtvaardigde belangen, aangezien deze informatie noodzakelijk is om onze zakelijke relatie met u te waarborgen en de klantrelatie te laten beheren door de onderneming binnen de maxon-groep die daarvoor het meest geschikt is.

6. Logbestanden

Telkens wanneer u het internet gebruikt, wordt automatisch bepaalde informatie door uw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Logbestanden worden opgeslagen om storingen te bestuderen en vanwege veiligheidsredenen (bijv. om aanvalspogingen op te helderen) zo lang als dat voor deze doeleinden noodzakelijk is en vervolgens gewist of geanonimiseerd. Logbestanden die bewaard moeten worden vanwege bewijsvoering, worden niet gewist totdat het betrokken geval definitief is opgehelderd en kunnen in individuele gevallen aan opsporingsautoriteiten worden doorgegeven. Het opslaan van logbestanden geschiedt met het oog op ons gerechtvaardigde belang bij een probleemloze en correcte werking van onze websites.

In de logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

 

  • IP-adres (Internetprotocoladres) van het eindapparaat van waaruit toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
  • Internetadres van de website, van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (de zogenaamde origin- of referrer-URL);
  • Naam van de serviceprovider via welke toegang tot het online-aanbod wordt verkregen;
  • Naam van de opgehaalde bestanden of informatie; • Datum en tijd alsmede de duur van de opvraging; • Hoeveelheid overgedragen gegevens;
  • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bv. voor Flash Player);
  • http-statuscode (bv. ‘verzoek succesvol’ of ‘aangevraagd bestand niet gevonden’).

 

7. Gebruikersanalyse

Op de websites en in de online shop van maxon worden analyse-instrumenten gebruikt (bijv. etracker). De verzamelde informatie over het gebruik van de websites wordt opgeslagen op servers van tool-aanbieders.

Met behulp van de analysetools zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze websites / onze online-winkels door websitebezoekers, te registreren en te analyseren. Zo kunnen wij nagaan welke pagina’s wanneer werden geraadpleegd en vanuit welke regio.

De maxon-groep heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel het online-aanbod als de reclame te kunnen optimaliseren. Indien bij een bezoek aan een van onze websites vooraf toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, die u te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen.

Gedetailleerde informatie over de gebruikte analysetools vindt u in het maxon Cookiebeleid.

 

8. Doorgifte van gegevens

Doorgifte van gegevens aan andere verantwoordelijken
In beginsel zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan andere verantwoordelijke partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van de overeenkomst, indien wij of de derde partij een gerechtvaardigd belang bij doorgifte hebben of heeft, dat zwaarder weegt, of indien u daartoe toestemming heeft gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden en de ontvangers of categorieën ontvangers zijn te vinden onder paragraaf 5 ‘Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden’.

Indien ‘Gemeenschappelijke verwerkingsverantwoordelijken van de maxon-groep’ als mogelijke ontvangers van gegevens worden genoemd, kunnen de betreffende gegevens binnen de maxon-groep worden doorgegeven om u optimaal te kunnen ondersteunen en adviseren door de maxon-groep en zo het contact met de klant aanzienlijk te verbeteren. De doorgifte binnen de maxon-groep komt daarmee zowel u als ons ten goede en is, zoals vermeld in paragraaf 5, onder andere gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze huidige en toekomstige klanten een zo goed mogelijk klantencontact te bieden.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke regels of van een voor tenuitvoerlegging vatbaar administratief of rechterlijk bevel.

Dienstverleners (algemeen)
Wij geven externe dienstverleners opdrachten voor taken zoals marketingdiensten, HR-diensten, programmering, datahosting en hotline-diensten. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, met name wat betreft hun zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de bij hen opgeslagen gegevens. Wij leggen al onze dienstverleners een verplichting tot geheimhouding en tot naleving van de wettelijke voorschriften op. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de maxon-groep zijn.

Doorgifte aan ontvangers buiten de EER
Wij kunnen ook persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die buiten de EER in zogenaamde derde landen zijn gevestigd. In dat geval zorgen wij er door dienovereenkomstige contractuele afspraken ofwel voor dat bij de ontvanger sprake is van een passend niveau van gegevensbescherming, of, indien nodig, dat u uw toestemming voor de overdracht heeft gegeven.

 

9. Duur van opslag; bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens in beginsel zo lang als nodig is om ons online-aanbod en de bijbehorende diensten te kunnen leveren, of zo lang als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben ze te blijven bewaren (wij kunnen bijvoorbeeld ook na de nakoming van een overeenkomst nog steeds een gerechtvaardigd belang hebben bij postmarketing). Vervolgens wissen wij uw persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (wij zijn bijvoorbeeld verplicht om documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te beschikbaar te houden op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen).

 

10. Gebruik van cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen door websites die u bezoekt. Cookies (hierna gezamenlijk ‘cookies’ genoemd) worden vaak gebruikt om websites te laten functioneren of om de werking ervan efficiënter te maken en om informatie door te geven aan de beheerders van de website.

Ons gebruik van cookies
Onze websites maken gebruik van cookies, pixeltags en andere middelen ter identificatie en voor lokale opslag, teneinde u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van websites in ons netwerk. Dit helpt ons om uw bezoek aan onze website en de websites in ons netwerk plezierig te maken, en het stelt ons in staat om onze websites en diensten te verbeteren.

Voor meer informatie over de cookies die wij op onze sites gebruiken, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

 

11. Sociale plugins

Wij gebruiken in ons online-aanbod zogenaamde sociale plugins van verschillende sociale netwerken; in deze paragraaf worden ze afzonderlijk beschreven.

Wanneer u de plugins gebruikt, brengt uw internetbrowser een rechtstreekse verbinding tot stand met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Daardoor krijgt de betreffende aanbieder de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount bij deze aanbieder heeft of als u daar op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (met inbegrip van IP-adres) worden door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder gezonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijv. in de VS).

De plugins zijn zelfstandige extensies van de sociale netwerkproviders. Wij hebben derhalve geen invloed op de omvang van de gegevens die voor de aanbieders van de sociale netwerken via de plug-ins worden verzameld en opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsook voor uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van het respectievelijke sociale netwerk.

Indien u niet wilt dat de aanbieders van de sociale netwerken via dit online-aanbod gegevens ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, dient u de desbetreffende plugins niet te gebruiken. Als u ook gebruikersaccounts heeft bij deze netwerken en ingelogd bent, dan kan het sociale netwerk uw surfgedrag mogelijk rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw gebruikersaccounts.

Sociale plugins met 2-kliksysteem (Double-Opt)
Met de zogenaamde 2-kliksysteem (Double-Opt) beschermen wij u tegen het feit dat uw bezoek aan onze websites standaard wordt geregistreerd en geëvalueerd door aanbieders van sociale netwerken. Als u een pagina van onze website oproept die dergelijke plugins bevat, worden deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plugins worden pas geactiveerd wanneer u op de daarvoor bestemde knop klikt.

Plugins van Facebook en Instagram
Facebook en Instagram worden geëxploiteerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hoe die eruitzien is hier te vinden: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE;
Informatie over gegevensbescherming bij Facebook is hier te vinden: http://www.facebook.com/policy.

Plugins van Twitter
Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (‘Twitter’). Een overzicht van de plugins van Twitter en hoe die eruitzien is hier te vinden: https://developer.twitter.com/; informatie over gegevensbescherming bij Twitter is hier te vinden: https://twitter.com/de/privacy.

Plugins van LinkedIn
LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 93034, USA (‘LinkedIn’).

Een overzicht van de LinkedIn plugins en hoe die eruitzien is hier te vinden: https://developer.linkedin.com/plugins; informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

12. YouTube

Onze websites maken gebruik van functies van het videoplatform YouTube, dat wordt geëxploiteerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (‘YouTube’). YouTube is een platform waarop audio- en videobestanden kunnen worden afgespeeld.

Wanneer u een dienovereenkomstige pagina op onze website oproept, brengt de ingebedde YouTube-Player een verbinding met YouTube tot stand, zodat het video- of audiobestand kan worden doorgestuurd en afgespeeld. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube.

Voor meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, over uw rechten en de door u te kiezen privacyopties, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van YouTube.

 

13. Externe Links

Ons online-aanbod kan links bevatten naar websites van andere aanbieders die niet aan ons gelieerd zijn. Na het aanklikken van de link hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van eventuele persoonsgegevens die bij het aanklikken van de link aan derden worden overgedragen (zoals IP-adres of de URL van de pagina waarop de link zich bevindt), aangezien wij vanzelfsprekend geen controle hebben over het gedrag van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

 

14. Beveiliging

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde dienstverlenende bedrijven zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen en de gegevens die wij over u bewaren te beschermen, met name tegen de risico’s van onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, manipulatie of wijziging, onopzettelijk of onrechtmatig verlies, dan wel tegen niet-geautoriseerde openbaarmaking of toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd overeenkomstig de technologische ontwikkelingen.

 

15. Rechten gebruiker

Gebruik voor de uitoefening van uw rechten de informatie in paragraaf 2 ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen’. Zorg er daarbij voor dat wij u duidelijk kunnen identificeren.

Recht op informatie en inzage
U heeft het recht om van ons informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Daartoe kunt u een recht van inzage uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Recht op rectificatie en wissing
U kunt een verzoek indienen tot correctie van onjuiste gegevens. Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u aanvulling of wissing van uw gegevens eisen.

Dit geldt niet voor gegevens die noodzakelijk zijn voor facturering en boekhouding of waarvoor een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring geldt. Voor zover de toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, zal de verwerking ervan evenwel worden beperkt (zie hieronder).

Beperking van verwerking
U kunt ons verzoeken – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Gegevensoverdraagbaarheid
Voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u het recht om de gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat of kunt u verzoeken dat de gegevens – voor zover technisch mogelijk – aan een derde partij worden verzonden.

Recht van bezwaar

Bezwaar tegen direct marketing
U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden (‘bezwaar tegen reclame’). Wij wijzen u erop dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

Bezwaar tegen gegevensverwerking met ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtsgrond
Bovendien heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit is gebaseerd op de rechtsgrond ‘gerechtvaardigd belang’. Dan zullen wij de verwerking van uw gegevens beëindigen, tenzij wij – in overeenstemming met de wettelijke vereisten – dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen voor verdere verwerking, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van toestemming
Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming te allen tijd intrekken, met werking voor de toekomst. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de intrekking blijft onaangetast.

Klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit
U heeft eventueel het recht om een klacht in te dienen bij de voor u bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name bij de in uw woonplaats, bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

16. Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van veiligheid en privacy te wijzigen. In dat geval zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Indien wijzigingen worden aangebracht, wordt u daarvan in kennis gesteld en worden de wijzigingen duidelijk aangegeven.

Contact

maxon motor benelux bv

Josink Kolkweg 387545 PR EnschedeNederland
+31 53 744 07 44 -
Contact