ID-Teaser-Rebrush-Company-Pic

Implanteerbaar medicatiedoseersysteem: als elke microliter telt.

Implanteerbare medicatiedoseersystemen kunnen de levenskwaliteit van patiënten doorslaggevend verbeteren. In veel gevallen zijn dergelijke doseersystemen voor de betrokkenen van levensbelang – een absolute betrouwbaarheid van de systemen is dus vereist. maxon vervaardigt uiterst precieze medicatiedoseersystemen.

Patiënten die onder chronische pijn, stofwisselingsziektes, ziektes aan het centraal zenuwstelsel of tumoren lijden, hebben een exact gedoseerde toevoer van medicijnen nodig. Hier worden de implanteerbare medicatiedoseersystemen ingezet. Door de lokale medicatie kan de dosering tot het nodige minimum worden gereduceerd. Deze infusiesystemen verhogen daardoor de levenskwaliteit van patiënten. Herhaalde invasieve en pijnvolle ingrepen kunnen worden vermeden en het risico op medicatieafhankelijkheid en ongewenste bijwerkingen worden tot een minimum beperkt. Al deze voordelen kunnen ertoe bijdragen dat de ziekte uit het middelpunt van het leven van de betrokkene verdwijnt en dat er eindelijk een leven buiten een kliniek mogelijk is.

Een actief implantaat wordt bijvoorbeeld in de onderbuik direct onder de huid geïmplanteerd en geeft daar de door de arts voorgeprogrammeerde medicatiedosis op de vastgelegde tijd van de dag aan het lichaam af. De implanteerbare eenheid beschikt over een wireless gegevensinterface die met een patiënteninterface communiceert, zodat een aanpassing van de dosering op elk moment mogelijk is. Met regelmatige tussenpozen kan het interne medicatie-reservoir door een specialist worden bijgevuld. De meerjarige levens¬duur van het actieve implantaat wordt alleen door de levensduur van de batterij beperkt. In het actieve implantaat bevindt zich een zuigerpomp, die door maxon medical wordt geproduceerd. maxon medical is binnen de maxon groep gespecialiseerd in toepassingen in de medische sector. De microaandrijvingen voor implanteerbare medicatiedoseersystemen kunnen niet met klassieke maxon motoren worden vergeleken. Bij een ”klassieke” motor wordt een draaiende beweging, dus koppel en toerental, gegenereerd. De zuigerpomp genereert een lineaire beweging, die voor vloeistoftransport zorgt. De afzonderlijke onderdelen van de pomp hebben uiterst kleine toleranties en zorgen voor een exact instelbaar pompvolume, minder dan één microliter per zuigerslag.

Aangezien actieve implantaten direct met menselijk weefsel in contact komen, is de toepassing van biocompatibele materialen vereist. Daarom wordt grotendeels titaan voor implantaten gebruikt. De verwerking van titaan vereist de hoogste vakkundigheid, met name bij het extreem gevoelige laserlassen. Speciale test- en kwaliteitsmethodes zoals bijvoorbeeld het testen van lasnaden op penetratiediepte, microhardheid en dichtheid zijn gangbare processen bij maxon medical. De klanteisen aan het product worden hierdoor vervuld; verder garanderen de tests de betrouwbaarheid en gelijkblijvende kwaliteit van het productieproces. Het complete montageproces van de implanteerbare microaandrijving vindt in cleanrooms plaats.

maxon medical – Specialist voor medische aandrijvingsoplossingen en actieve implantaten
maxon medical is gespecialiseerd in de productie van medische aandrijfoplossingen voor actieve implantaten en heeft een ISO 13485-certificering. Het kwaliteitsmanagementsysteem en de projectorganisatie garanderen zekere, betrouwbare normconforme producten en biedt de klant een basis bij de wettelijke toelating van de eindproducten. Een professionele projectorganisatie en een beproefd risicomanagementsysteem maken een efficiënte uitvoering van klantprojecten mogelijk. Hoogste prioriteit bij de uitvoering van medische technologieprojecten van de risicoklasse IIb + III is de strikte naleving van de wettelijke normen en voorschriften. Productieprocessen, productie-installaties en controlesystemen vallen altijd onder de zogenaamde GMP (“Good Manufacturing Practices”, EU-richtlijn 2003/94/EG), onafhankelijk van de classificatie van het product. maxon medical voldoet aan de hoogste eisen van de klant – beginnend bij de selectie van geschikte leveranciers tot een kwaliteitscontrole bestaande uit meerdere stappen, van afzonderlijke onderdelen tot het eindproduct. De productieprocessen op medisch gebied vereisen een uitgebreide documentatie tijdens de volledige waardeketen. Beginnend bij het projectidee tot de serievervaardiging. Aan het eind staat een uitgebreide en gedetailleerde documentatie van alle processen, inclusief de controle op procesmogelijkheden zoals de traceerbaarheid tot de afzonderlijke onderdelen. Deze tot in detail uitgewerkte beproefde procescontrole karakteriseert maxon medical. Het is een wezenlijk en onmisbaar bestanddeel van het volledige productieproces en garandeert de hoge kwaliteit van de microaandrijvingen voor actieve implantaten van maxon medical.

 Auteur: Anja Schütz, maxon motor ag

Contact

maxon motor benelux bv

Josink Kolkweg 387545 PR EnschedeNederland
+31 53 744 07 44 -
Contact