100% hernieuwbare energie

maxon gaat voorzichtig om met grondstoffen en het milieu.
 

Alle medewerkers van maxon worden constant bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid
voor onze natuur en dragen bij aan de permanente verbetering van de mileuvriendelijkheid van het
bedrijf: onnodige uitstoot wordt vermeden, onvermijdelijke tot een minimum beperkt.

Bovendien leveren de producten van maxon een belangrijke bijdrage aan de actieve aanpak van
de klimaatverandering. Door de ontwikkeling van aandrijfsystemen met een rendement van meer dan
90 % draagt de maxon technologie bij aan een verantwoordelijke omgang met natuurlijke grondstoffen.

In het kader van haar milieumanagementsysteem, gebaseerd op de milieunorm ISO 14001:2004, investeert maxon in hernieuwbare energie: zowel op het hoofdkwartier in Zwitserland als op de productielocatie in Duitsland zijn fotovoltaïsche installaties in gebruik. De installaties maken deel uit van een lange lijst maatregelen die consequent binnen de maxon groep worden geïmplementeerd.

Hiertoe behoort onder andere het gebruik van twee soorten grondwaterwinning, waarmee een groot deel van de benodigde energie voor verwarming, koeling en ventilatie wordt gewonnen. Tegelijkertijd worden proces- en uitlaatluchtwarmte gebruikt. Daarnaast wordt onze elektrische energiebehoefte in het hoofdkantoor in Sachseln voor 100% met hernieuwbare energie gedekt. 92% met water en 8% met fotovoltaïsche installaties.

Contact

maxon motor benelux bv

Josink Kolkweg 387545 PR EnschedeNederland
+31 53 744 07 44 -
Contact