De Marsmissie – technologie voor een andere wereld

Groene mannetjes hebben we op Mars niet gevonden, wél uitgedroogde meren en rivierbeddingen. En de NASA-missies ontlokken de Rode Planeet steeds meer geheimen. Steeds van de partij: betrouwbare DC motoren van maxon, de Zwitserse specialist voor aandrijvingen.

Wellicht zullen de mensen de planeet Mars al in de nabije toekomst koloni- seren. Ze halen bevroren water uit de grond, gebruiken het als drinkwater en kweken groente in kassen. En als het donker wordt zien ze aan de hemel de aarde staan, waar ooit de basis voor hun missie werd gelegd. Een onrealistisch scenario? Absoluut niet.
De verkenning van Mars heeft in de afgelopen 20 jaar enorme vooruitgang geboekt. En maxon heeft hieraan met zijn precisieaandrijvin- gen een belangrijke bijdrage  geleverd. In  vier missies van de Amerikaanse ruimtevaartorgani- satie NASA bereikten producten van het Zwitser- se bedrijf het Marsoppervlak. De gegevens die bij deze projecten werden verzameld, brengen ons steeds dichter bij ons doel: een bemande vlucht naar de buurplaneet. Met iedere vlucht vergaart ook maxon belangrijke inzichten. CEO Eugen Elmiger zegt: “Onze motoren zijn in het heelal blootgesteld aan buitengewoon zware omstandigheden. Extreme kou, hitte, schokken, trillingen. Dankzij deze ervaringen kunnen wij onze producten verbeteren voor gebruik op aarde.”

Historische doorbraak

Nu sturen we nog robots naar Mars. Deze onderzoeken het schrale landschap, analyseren monsters van het gesteente en maken adembenemende foto's. Het eerste ruimte-vaartuig was de Sojourner, een rover met zes wielen, die op 4 juli 1997 op Mars landde. Een historisch moment, want tot dan toe waren alle pogingen om een voertuig naar Mars te sturen mislukt. De Sojourner was klein en woog slechts 10,5 kilogram. Bijna drie maanden lang doorkruiste hij het woestijnachtige landschap en zond gegevens en beelden terug – veel langer dan gepland. Het voertuig werd aangedreven door elektrische maxon DC motoren. De kwali- tatief hoogwaardige aandrijvingen met ijzerloze wikkelingen waren aangebracht op de wielen en werden gebruikt voor de besturing en bediening van de wetenschappelijke apparatuur. Vier jaar lang werkten maxon ingenieurs samen met NASA-wetenschappers om het project te kunnen realiseren. Het succes van de missie werd overal op de wereld gevierd. Sindsdien zijn de begrip- pen “maxon” en “Mars” nauw met elkaar verbon- den. En dit was pas het begin!

De tweeling op de Rode Planeet

Bevleugeld door het succes van de Sojour- ner-missie plande NASA al snel de volgende reis naar de planeet Mars. Deze keer werden twee rovers tegelijk afgeschoten: de voertuigen Spirit en Opportunity. Deze waren aanzienlijk groter dan hun voorgangers (met een gewicht van circa 185 kilogram) en uitgerust met een nog uitgekiendere techniek. De rovers waren in staat foto's te maken, de grond af te borstelen en

“Opportunity is nu, tien jaar na de landing, nog steeds actief op Mars.”

stenen aan te boren. Hun missie: bewijs leveren dat er vroeger water op Mars is geweest en daarmee wellicht ook leven.

De twee voertuigen overtroffen alle verwach- tingen. Drie maanden lang moesten ze hun werk doen. Maar pas na zes jaar stuurde Spirit de laatste signalen naar de aarde. En zijn broer Opportunity is zelfs nu, tien jaar na de landing, nog actief en heeft inmiddels meer dan 40 kilo- meter afgelegd. Ook de DC motoren van maxon doen hun werk secuur – ondanks zandstormen en temperatuurschommelingen van -120 tot +25 graden. Elke rover bevat 35 stuks van deze pre- cisieaandrijvingen, die verantwoordelijk zijn voor de aandrijving van de zes wielen, de besturing, de Rock Abrasion Tool (RAT), de robotarm en de camera's. Daarnaast zijn er acht maxon mo-toren gebouwd in de landers.

Het verjaardagscadeau van Opportunity
Van Opportunity hebben de wetenschappers op aarde, ondanks een paar ouderdomskwaaltjes, nog steeds veel plezier. Precies op zijn tienjari- ge jubileum vond hij in januari 2014 sporen van water in de onderzochte steenlagen van de En- deavour-krater. En als klap op de vuurpijl: de data laten zien dat hier miljarden jaren geleden een meer is geweest en dat er goede voorwaarden zijn voor leven.
 
De zoektocht naar verborgen ijs
Op Mars bevindt zich in ieder geval nog ijs, bij- voorbeeld op beide poolkappen. De wetenschap- pers zijn er tevens van uitgegaan dat er ook op andere plekken ijs aanwezig is – onder de op- pervlakte. Dit moest Phoenix gaan bewijzen. Phoenix landde in 2008 op Mars en was, in te- genstelling tot zijn voorgangers, een vast gestati- oneerde ruimtesonde. Hij leverde al na korte tijd het gewenste bewijs door een monster te verhit- ten en aan te tonen dat hierbij waterdamp ont- stond. Deze ontdekking leidde ook in Sachseln, bij maxon, tot grote vreugde. Want wederom nam de Zwitserse motorenspecialist als partner deel aan de NASA-missie en leverde hiervoor negen precisieaandrijvingen van de serie RE. Deze borstelmotoren met speciale kogellagers werden bij Phoenix gebruikt voor de uitlijning van het zonnepaneel.
 
Een nieuwe ster op Mars
Maar de onderzoekers wilden en konden geen genoegen nemen met de successen die tot nu toe waren geboekt. Ze startten  een  nieuw gedurfd project door opnieuw een rover naar Mars te sturen. Deze overtrof de dimensies van alle vorige missies. Curiosity, de nieuwe ster van de rovertroep, woog 900 kilogram en had de af- metingen van een kleine auto. In augustus 2012 landde hij op de Rode Planeet, uitgerust met een robotarm, een chromatograaf en een spectro-meter voor analyse van de steen- en grondmon-sters – voortdurend op zoek naar aanwijzingen voor vroegere levensvormen. Thermo-elektrische  radio-isotopengeneratoren  zorgen  hierbij voor een betrouwbare energievoorziening en in de ektromechanischerbindingen worden maxon MR-encoders toegepast. Deze zijn ver- antwoordelijk voor de besturing van de motoren. Inmiddels heeft Curiosity niet alleen wielspo- ren in het rode zand achtergelaten, maar ook veel waardevolle data verzameld, die de weten- schappers nieuwe inzichten over Mars bieden. Zo heeft de sonde zogenoemde ‘bouwstenen van leven’ onder het Marsoppervlak ontdekt, met andere woorden: elementen als waterstof, zuur- stof en koolstof. Een belangrijke aanwijzing dat op onze buurplaneet vroeger leven mogelijk was. Bovendien  schoot  Curiosity  prachtige  beelden met een hoge resolutie van het landschap, die het gevoel geven dat je zelf op de planeet staat. Een gevoel dat in de nabije toekomst wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. Want ook al zijn er nog een paar hindernissen te overwinnen tot de eerste bemande vlucht naar Mars, n de NASA-rovers hebben het pad toch al iets geëffend.

 © maxon motor ag

Contact

maxon motor benelux bv

Josink Kolkweg 387545 PR EnschedeNederland
+31/53 - 744 0 744
Contact